Sådan bestiller du

Du bliver stillet 13-16 vigtige spørgsmål på skærmen. Det tager ca. et kvarter at besvare alle spørgsmålene. Bestillingen er ligetil - og du får hjælp hele vejen.

Du kan gå tilbage og ændre dine svar, springe spørgsmål over eller afbryde - bestilling sker på sidste side, når du klikker på "Bestil".

Prisen er kr. 3.250 og inkluderer alle nødvendige rettelser og spørgsmål pr. telefon og e-mail.

 

Hvilken type testamente ønsker du at oprette?

Adresse

Din adresse, således som den er anført i folkeregisteret.

E-mailadresse

Vi sender ordrebekræftelse og udkast til testamente til den angivne e-mailadresse (medmindre du foretrækker at få udkastet sendt med posten - du bliver spurgt herom senere i spørgeprogrammet).

Hvis du ikke har en e-mailadresse, skal du blot undlade at udfylde feltet.

Hvis du har to e-mailadresser, og ønsker at modtage udkast til testamente på begge adresser, kan du anføre dem begge, adskilt af et ; (semikolon).

Telefonnummer

Vi bruger telefonnummeret, hvis vi skal kontakte dig med spørgsmål til bestillingen.

Skriv gerne et mobilnummer, hvis du lettere træffes på mobiltelefon.

Hvis du har to telefonnumre, vi kan træffe dig på, kan du anføre dem begge, adskilt af et ; (semikolon).

Fødselsdato

Skriv fødselsdatoen i formatet dd.mm.åååå.

Den 5. november 1970 skrives 05.11.1970.

Årstallet skal altid skrives med 4 cifre.

Programmet tillader også, at datoer indtastes på visse andre måder.

Den 5. november 1970 kan f. eks. også indtastes således:

5.11.1970
5/11/1970
5/11-1970

Cpr-nummer

Det fulde cpr-nummer skal anføres i testamentet, hvis dette skal oprettes for en notar og registreres i Centralregistret for Testamenter.

Såfremt du ønsker det, kan du undlade at anføre cpr-nummeret i skemaet.

Du vil da efterfølgende få mulighed for at sende os nummeret i en særskilt e-mail - eller du kan meddele os dette pr. telefon 8618 6851.

Civilstand

Ved civilstand forstås, om du er ugift, gift, separeret mv.

Vil du oprette testamente med din samlever, skal du markere, at du er "ugift".

Er I et par, der vil oprette et testamente sammen, vil du på næste side blive spurgt om din medopretters navn.

 

 

Pris

Prisen på et testamente er 3.250 kr. inkl. moms.

Prisen er den samme, selvom I er to, der opretter testamentet sammen (din medopretters navn skal du i så fald blot indtaste på næste side i spørgeprogrammet).

Sådan foregår det:

1) Vi sørger for at udfærdige et testamente, baseret på dine indtastede ønsker – hvorefter vi sender det til dig til gennemsyn.

2) Hvis du har spørgsmål eller tilføjelser til testamentet, tager vi en snak pr. telefon – medmindre du foretrækker at sende dine rettelser pr. e-mail.

3) Det endelige testamente skal du underskrive foran en ”notar” ved din lokale byret – dette kan gøres dagligt uden tidsbestilling og tager få minutter.

Vi vejleder dig nærmere om det praktiske i den forbindelse.

Når testamentet skal underskrives, er der et gebyr på 300 kr., der skal betales til notaren.

Sådan bestiller du (udvidet)

Mangler tekst